Tal-SMS kan användas inom en mängd områden för att kommunicera snabbt och enkelt. Det kan ersätta eller användas som ett komplement till text-SMS. Även avancerade tjänster med svarsalternativ kan implementeras av Tal-SMS tex 'Tryck 1 om du är för att Sverige går med i EMU, tryck 2 om du är emot'.

Ett komplement till text-SMS med flera unika fördelar
Användningsområdena för Tal-SMS respektive vanliga text-SMS överlappar varandra delvis men det finns ett flertal egenskaper hos Tal-SMS som gör det unikt:
  • Påkallar mer uppmärksamhet och omedelbart engagemang/respons hos mottagaren. Ett text-SMS kan lätt ignoreras men ett telefonsamtal påkallar mer uppmärksamhet. Detta kan tex vara användbart vid statistiska undersökningar, larm, etc.

  • Enklare. Idag vet de flesta hur man tar emot ett SMS men inte alla. Exempelvis bland äldre personer är det inte lika vanligt med vare sig mobilabonnemang eller vana. Ett Tal-SMS kan tas emot av alla som kan ta emot ett telefonsamtal.

  • Kopplat till geografiskt område och postadress. Eftersom Tal-SMS kan skickas till fasta telefoner kan Tal-SMS med fördel komplettera eller ersätta brevutskick till hushåll. Detta är en förutsättning för vissa larm-, informations- och undersökningstjänster.

  • Större målgrupp. Ett Tal-SMS kan nå både fasta och mobila telefoner.

  • Upplevelserikt. Ett Tal-SMS kan innehålla ljud och musik som gör det mer intressant än ett textmeddelande.


Exempel på tillämpningar

Påminnelser
» Hej, detta är ett meddelande från din tandläkare. Du kommer väl ihåg din tid imorgon klockan 11:10? Vi ses!

Eftersom Tal-SMS kan skickas till fasta telefoner och förstås av alla är det väl lämpat för påminnelsetjänster av olika slag. Det finns idag exempelvis framgångsrika påminnelsetjänster för tandläkarbesök via text-SMS som skulle kunna kompletteras med Tal-SMS för att utöka räckvidden.
Automatiska telefonväckningar är en annan typ tjänst som passar mycket väl för Tal-SMS. Se tex denna sajt Automatisk Telefonväckning » eller UK Wake Up phone calls » eller Wake Phone » för exempel på sådana tjänster.

Informationsutskick
» Hej, detta är ett meddelande från din bank. Om du trycker in de fyra första siffrorna i ditt bankkortnummer som slutar med nummer 5643 så får du din nya kod."

Lottoresultat, säkerhetskoder med mera. Tal-SMS lämpar sig väl som informationsmedia. Det utgör ett snabbare och billigare alternativ till traditionella brevutskick i många fall. Kopplat med enkla identiteskontroller kan mycket av "vardagsinformationen" levereras via ett Tal-SMS.

Man kan även leverera viktig samhällsinformation via Tal-SMS, exempelvis uppmaning att gå att rösta eller deklarera i tid.

Larm/kundtjänst
» Hejsan! Tyvärr har vi fått ett elavbrott i ditt område just nu. Det beräknas vara löst idag klockan 19:00. Vi beklagar detta, hälsningar Elbolaget.

Tal-SMS kan utgöra ett kostnadseffektivt komplement till existerande kanaler för att larma/informera. Räddningstjänst eller farlig kemisk industri kan erbjudas möjligheten att snabbt kunna meddela alla hushåll i ett postnummerområde vid fara. El- och telekomföretag kan informera berörda kunder om driftstörningar för att minska påfrestningar på deras kundtjänst, etc.

Kundvård/marknadsföring
» "Hej, mitt namn är Henrik och jag är VD för ROSLAB AB. Vi vill passa på att önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år från oss alla..."

Företagskommunikation mot kunder och anställda kan använda sig av Tal-SMS för att skapa goodwill och ökad kundlojalitet. En röst kan många gånger ge ett personligare intryck jämfört med ex. ett brev.

Marknadsundersökningar
» Hej, detta är en undersökning från SIFO. Vill du svara på några frågor om din inställning till EU, tryck 1...

Eftersom Tal-SMS-tekniken stödjer interaktion med mottagaren kan SIFO-liknande tjänster med svarsalternativ utvecklas. Det faktum att Tal-SMS kan skickas till fasta telefoner (specifika hushåll) och dess förmåga att påkalla omedelbar uppmärksamhet gör det till ett lämpligt medium. Ett mycket attraktivt alternativ till traditionell manuell telefonuppringning.

Vi rekommenderar att mottagare i förväg gett sitt godkännade för deltagande i denna typ av undersökningar.

...och mycket mera!
Detta var bara några tänkvärda exempel. Faktum är att vi bara kan gissa på alla de möjliga tillämpningar som finns. Du kanske har några ideér? Hör av dig till

© 2006 ROSLAB AB.