Vi erbjuder...
TALSMS.com gör det möjligt för dig att börja kommunicera via Tal-SMS.

Ett Tal-SMS levereras som ett telefonsamtal där meddelandet läses upp för mottagaren. Till skillnad från text-SMS kan Tal-SMS skickas till alla typer av telefoner, även fasta.

Vi kan erbjuda flera olika typer av Tal-SMS:
  • Fritextmeddelande, som helt genereras dynamiskt av vår text-to-speech-motor.

  • Ljudvykort, en enklare form av Tal-SMS som består av ett helt förinspelat meddelande. För vissa tillämpningar är detta fullt tillräckligt.

  • Sammansatt meddelande, som består av en kombination av förinspelade sekvenser och text-to-speech-genererat tal.
Fakta om tjänsten
Räckvidd. Vi kan leverera Tal-SMS till alla fasta och mobila telefoner i Sverige.

Gränssnitt. För integration med externa applikationer implementerar vi kontinuerligt nya gränssnitt och funktioner. Vi kommer att tillhandahålla API till vår tjänst via HTTP, SMPP, SMTP och FTP. Gränssnitten kan kundanpassas.

Repetera meddelande. Vi har möjlighet att låta mottagaren repetera meddelandet genom att välja det via ett knapptryck.

Statusrapporter. Avsändaren kan följa leveransstatus för alla skickade Tal-SMS, antingen via vårt webgränssnitt eller via något av de övriga tjänste-API:erna vi stödjer.

Anpassningsbara inställningar. Förutom själva meddelandet så kan vi anpassa ytterliggare parametrar för varje kund eller enskilt meddelande. Några exempel på sådana inställningar är:
  • När meddelandet ska skickas. Sätts antingen till omedelbart eller till något datum och klockslag, ex. 2005-12-05 19:00.


  • Leveransinställningar: Om meddelandet ska försöka levereras flera gånger (ifall ingen svarar), tid mellan leveransförsöken samt max antal leveransförsök.


  • Tidsperiod på dygnet då meddelandet får levereras. Utanför denna period görs inga leveransförsök.

      

Integration och tjänsteutveckling
TALSMS.com kan hjälpa ert företag att integrera Tal-SMS-tjänster i existerande applikationer. Vi erbjuder även hjälp med att skapa förinspelade röst och ljudsekvenser.

Interaktiva tjänster
Den teknik vi använder stödjer interaktion med mottagaren av ett Tal-SMS. Detta tillåter mer avancerade tjänster med svarsalternativ. Exempel på användarinteraktion: "Om du är för Svenskt EU-medlemskap, tryck 1", eller "Knappa in ditt personnummer och avsluta med fyrkant".

Testa tjänsten
Är ditt företag intresserat av att utvärdera vår tjänst skapar vi gärna ett testkonto åt er.

Läs mer här >>

© 2006 ROSLAB AB.